News & Updates

ኢቬኮ፡- ትራከር ላውንች

ኢቬኮ፡- ትራከር ላውንች

ፌብሩ 28,2016

በዕጅ የሚዘወር ማስተላለፊያ በመካከለኛው ምስራቅ በንግድ ተሸከርካሪዎች ላይ የተለመደ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ይሁንና በአሁኑ ወቅት አምራቾች የትኩረት አቅጣጫቸውን ራስ ሰር/አውቶሜትድ ወደሆኑ የማርሽ ሳጥኖች በማዞር ላይ ይገኛሉ እንዲሁም ኢንዱስትሪው ጥሩ ጎናቸውን መመልከት ጀምሯል፡፡